Харківське музичне училище

Повноваження від Головної дирекції російського музичного товариства в Петербурзі від 21 квітня 1871 р. І. І. Слатіну на відкриття в Харкові відділення товариства.
Повноваження на відкриття Харківського відділення ІРМТ

Наприкінці травня 1871 р. з ініціативи І. Слатіна було засноване Харківське відділення Імператорського Російського музичного товариства (ІРМТ). Головою його стала княгиня Ольга Олександрівна Кропоткіна, а Ілля Слатін – одним з директорів, одночасно – завідуючим музичною частиною і директором класів. 31 травня 1871 р. відбулося перше зібрання членів Товариства.

1 жовтня 1871 р. відкрилися музичні класи, директором яких став Ілля Ілліч. «Через рік кількість учнів сягнула до 254 чоловік, з яких 121 навчався в класах елементарної теорії і хорового співу. Спочатку для викладання були залучені місцеві педагоги, а потім Слатін почав запрошувати зірок виконавської і педагогічної майстерності. У 1873 році до Харкова за рекомендацією піаніста-віртуоза, брата Антона Рубінштейна Миколи приїхала солістка Маріїнки та Большого театру Ксенія Прохорова-Мауреллі; вона майже 20 років викладала в Харкові спів соло» (Можейко І. Той, хто приніс у Харків музику: 175 років від дня народження І. І. Слатіна // Слобід. край. 2020. 7 лип. С. 5).

8 вересня 1883 р. на базі вже зміцнілих музичних класів відбулося відкриття музичного училища, де разом з музичною освітою викладали і загальноосвітні предмети.

«Розташовано було воно на вулиці Рибній у будинку Волзько-Камського банку. До складу виклалачів увійшли такі чудові музиканти, як Альберт Бенш – яскравий учень Ференца Ліста, Костянтин Горський – талановитий скрипаль, учень Венявського, Ростислав Геніка – піаніст, учень Миколи Рубінштейна й Чайковського. Директором Харківського музичного училища було обрано І. І. Слатіна. В школі вчилося 170 учнів. Завдяки турботам Слатіна все частіше до складу учнів училища потрапляли обдаровані діти з незаможніх сімей. А 16 лютого 1886 року за ініціативою Слатіна було створено “Общество попечения о нуждающихся учащихся”, що дало змогу багатьом обдарованим юнакам одержати музичну освіту» (Кравець В. Ф. До 150-річчя Іллі Слатіна // Харківські асамблеї-1995. Міжнародний музичний фестиваль «Роберт Шуман і мистецька молодь» : зб. матеріалів / упоряд. Г. І. Ганзбург. Харків, 1995. С. 32).

Викладачі Харківського музичного училища (1893)
Викладачі Харківського музичного училища (1893)

«Діяльність цього навчального закладу сприяла налагодженню й активізації концертного життя регіону, що відобразилось у музичному виконавстві: відбувся перехід від аматорського до професійного. Завдяки цілеспрямованій діяльності Харківського музичного училища особливого поширення набули такі види і форми концертної діяльності, як благодійницькі концерти, симфонічні зібрання, історичні цикли, авторські концерти, ювілейні вечори, учнівські змагання, постійними учасниками яких були викладачі та студенти музичного училища.
Значним досягненням І. Слатіна було створення власного симфонічного оркестру у складі викладачів та учнів закладу.

За свідченням тогочасної періодичної преси, газет «Южный край», «Харьковские губернские ведомости», симфонічні зібрання проводились у залах Дворянського зібрання, музичного училища та відзначалися передусім музично-просвітницьким характером. Місцеву громаду ознайомлювали із симфонічною творчістю українських, російських та європейських авторів. Перед концертами всі бажаючі мали можливість отримати анотації про творчість композиторів. Успіх цих заходів був великий.

Симфонічний оркестр, створений І. Слатіним
Симфонічний оркестр, створений І. Слатіним

Протягом першого десятиліття ХХ ст. І. Слатіним були проведені ювілейні симфонічні зібрання. Так, за даними тогочасних історичних матеріалів, у 1903–1904 рр. перше симфонічне зібрання було присвячене 10-річчю від дня смерті П. Чайковського, а четверте приурочене до 100-річчя від дня народження М. Глінки і вшануванню пам’яті П. Чайковського. У 1904–1905 рр. відбулись два симфонічні зібрання, присвячені вшануванню пам’яті А. Рубінштейна. Також проводились симфонічні зібрання, на яких громаді репрезентувались новотвори українських композиторів та викладачів училища. Зокрема, на четвертому симфонічному зібранні у 1908 році пролунали симфонічна фантазія «На Олімпі» К. Горського, «Зліт слов’янських соколів» В. Сокальського, кантата для мішаного та чоловічого хорів у супроводі симфонічного оркестру «Співайте та радійте» А. Юр’яна.

Організаційні заходи дирекції Харківського музичного училища активізували розвиток професійного камерно-концертного музикування. Поширеними у місті стали вечори камерної музики, авторські, сольні виступи як закордонних, так і вітчизняних вокалістів та інструменталістів.» (Ян І. М. Музично-театральна культура Слобожанщини в структурі соціокультурних процесів останньої третини ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2013. № 2. С. 29–34).

img025
Багалей, Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905)

«12 квітня 1917 року Слатін звертається до Головної дирекції Російського музичного товариства з проханням про реорганізацію Харківського музичного училища в консерваторію. І вже 3 травня 1917 року на ім’я Слатіна було одержано телеграму з Петрограда за підписом Направника: “Терміново. Харків. Слатіну. Консерваторію принципово дозволено. Папери надсилаються. Направник”.

Консерваторію було відкрито на базі музичного училища у травні 1917 року, і першим ії директором став Слатін. Це було вищим визнанням багаторічної діяльності училища і самого Слатіна» (Кравець В. Ф. До 150-річчя Іллі Слатіна // Харківські асамблеї-1995. Міжнародний музичний фестиваль «Роберт Шуман і мистецька молодь» : зб. матеріалів / упоряд. Г. І. Ганзбург. Харків, 1995. С. 34).

Ілля Слатін (1930)
Ілля Слатін (1930)

Щодо своєї діяльності І. Слатін писав у автобіографії: «…Засноване мною… Музичне товариство для розвитку смаку й любові до серйозної музики і розуміння її, і при цьому тоді ж відкриті музичні класи для громадської музичної освіти народу, з часом перетворені спершу в музичне училище, а згодом у консерваторію, що і нині ще існує, – дали можливість масі народу без різниці звання, стану, національності, статі та віку отримувати на серйозних первнях правильну всебічну музичну освіту, виплодом чого було нескінченне число викладачів…» (Гордієнко Д. «Служіння мистецтву – служіння добру, благу, вищій красі» (Вітальний адрес Єгора Рєдіна Іллі Слатіну) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. 2013. Вип. 3. С. 57-60).

Вибрані матеріали про Харківське музичне училище на сторінках газет «Южный край» та «Харьковские губернские ведомости»:

Южный край. – 1906. – 31 мая.
Южный край. – 1906. – 31 мая.

1. [Музыкальное училище Харьковского отделения Императорского музыкального общества] // Южный край. – 1881. – 17 янв.

По ходатайству директора училища И. И. Слатина оно будет преобразовано с будущего года в консерваторию.

2. Харьковские музыкальные классы : [открыты в 1873г., директор – И. И. Слатин] // Харьковские губернские ведомости. – 1882. – 8 июня.

3. [Избрание И. И. Слатина директором музыкального училища на собрании Харьковского отделения Русского музыкального общества] // Харьковские губернские ведомости. – 1883. – 2 февр.

4. [О преобразовании музыкальных классов Харьковского музыкального общества в музучилище] // Харьковские губернские ведомости. – 1883. – 26 авг.

5. [Деятельность музыкального училища при Харьковском отделении императорского русского музыкального общества] // Южный край. – 1886. – 31 янв.

В училище организовано общество попечения о нуждающихся воспитанниках, устраиваются концерты в поддержку особо одаренных учащихся.

6. [Концерт учащихся музыкального училища Харьковского отделения Императорского русского музыкального общества] // Южный край. – 1886. – 5 апр.

Концерт посвящен 15-летней деятельности И. И. Слатина. Ему подарили пальмовую ветвь из серебра.

7. Высочайшая награда : [директор Харьковского музыкального училища И. Слатин награжден орденом св. Анны 2-й степени] // Южный край. – 1894. – 11 нояб.

8. Деятельность Харьковского музыкального училища : [из отчета за 1898-99 учебный год] // Харьковские губернские ведомости. – 1899. – 23 нояб.

9. 35-летие музыкального училища // Южный край. – 1906. – 31 мая.